Bezpečnost

Germicidní lampy vyzařují nebezpečné krátkovlnné UV záření.

Během provozu přímých germicidních lamp nesmí být nikdo v ozařovaném prostoru přítomen. Záření poškozuje kůži, vlasy, oči, ale i květiny. Tato zásada platí i pro zvířata. V jistých případech lze udělat výjímky, ale i nutná bezpečnostní opatření – specializovaný druh instalace, bezpečnostní ochranné prostředky. Tato situace nastává při instalaci odbornou firmou, která zajistí i bezpečnostní zásady pro osoby, které se v takovém  prostředí pohybují. Tento způsob provozu germicidních lamp se zavádí ve vojenském a rizikovém prostředí – práce s bakteriemi a viry, kde hrozí nebezpečí biologické kontaminace.

Během provozu nepřímých lamp – (germicidních lamp s prouděním) je možné v prostorách, kde je zařízení zapnuté být přítomen. To je podmíněno správnou funkcí zařízení, které musí splňovat normy, být pravidelně kontrolováno a nesmí být jakkoli mechanicky poškozeno.

Germicidní výbojky využívají zejména vlnovou délku 253,7nm, jedná se o rezonanční kmitočet rtuti, kde ještě nedochází plně k tvorbě ozonu. Při aktivaci germicidního zářiče můžeme cítit tzv. přepálený vzduch, který není škodlivý, nejedná se totiž o ozon, ten tam je zastoupen v zanedbatelném množství. Ozon má v malých dávkách příjemnou svěží vůni.

Germicidní lampy mohou způsobovat žloutnutí některých druhů bílých plastů. Poškozovat laky a obrazy – to se týká ale velmi silných dávek v blízkosti germicidní lampy a daného materiálu. Vše se odvíjí od UV stálosti daného materiálu – ptejte se u dodavatele daného výrobku.

Naše firma provádí všechny odborné instalace na klíč, včetně automatizace a profesionálního ovládání, pro zajištění 100% ochrany zdraví uživatelů.